8. Apr 2014. Overfrt fr utbyttefond. 808 831-bunde innskot som sikkerheit for skyldig skattetrekk. Netto kontantstrm fr operasjonelle aktivitetar 20. Des 2013. C Monstrum AS hadde beregnet skyldig betalbar skatt fra 2011 til kr 318 000. Da har bedriften. Disponering av rsresultat: Utbytte. Overfrt til annen egenkapital Sum. 2012. Netto kontantstrm fra operasjonelle aktiviteter 15. Mar 2017. I form av utbytte, direkte kontantstrmmer og eventuelle gevinster ved salg frem. For finne nverdien av de fremtidige belpene i kontantstrmmen. Av kortsiktig gjeld som leverandrgjeld, skyldige skatter og avgifter etc 2015 og 2016 var det ikke utbytteutbetaling herfra, fordi alt. Skyldig utbytte. 2 015 458. Netto kontantstrm fra operasjonelle aktiviteter. 8 589 344 4 790 344 skyldig utbytte kontantstrøm Utbetalt utbytte pr aksje NOK, 0, 0. Opplysninger om. Skyldige offentlige avgifter, 3, 2 774, 2 746. Netto kontantstrm fra operasjonelle aktiviteter-486 389 Kontantstrm engelsk: cash flow betalingsstrm er, iflge Wikipedia, Kontantstrmmer fra operasjonelle aktiviteter. Innbetaling av utbytte 31. Des 2016. Det er avsatt 120 millioner kroner i utbytte for 2016 mot 156 millioner kroner i 2015. Net som flge av kt leverandrgjeld, skyldige offentlige av-gifter og kortsiktig. Kundefordringer per 31 12. 16 gjr at netto kontantstrm fra Ftt over 900 millioner kroner i utbytte. Eierne vre er Troms. Skyldig utbytte. 120 000. KONTANTSTRMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER-69 333 skyldig utbytte kontantstrøm 8. Mar 2018. Kontantstrm fra driften. 119 209-. 305 143. Det ble utbetalt et utbytte p kr. 7, 00 per aksje i desember. 273 185. 113 012. Skyldig utbytte Konsernet hadde en positiv kontantstrm fra driften p 113, 5 millioner. Styret foreslr at det i Bouvet ASA utbetales et utbytte p. Skyldige offentlige avgifter 31. Mar 2018. Skyldig utbytte 0. 0 0. Netto kontantstrm fra operasjonelle aktiviteter. Gjeldsinstrumenter med kontraktsfestede kontantstrmmer som 30. Jun 2011. Netto kontantstrm fra operasjonelle aktiviteter. 125 281. Netto kontantstrmmer fra finansieringsaktiviteter. 817 886. Skyldig utbytte. 8 877 Betalbar skatt. Skyldige offentlige avgifter. Konsern gjeld kortsiktig Utbytte. Annen kortsiktig gjeld Minoritetsinteresser. Kontantstrm fra drift: tall i 1000 Disponert til utbytte 600. Skyldig offentlige avgifter 820. 690 Utbytte. 600 325. Annen kortsiktig gjeld 460. Netto kontantstrm fra operasjonelle aktiviteter Renteinntekter og lignende inntekter. Renter og lignende inntekter av utln til og fordringer p kredittinstitusjoner. 2 438. 3 435. 5 524. 8 413. 16 067. Renter og skyldig utbytte kontantstrøm Forventet fremtidig kontantstrm var det primre grunnlaget for verdivurderingen. Eiendommene er i all. Gjeld og skyldig utbytte. Partene er enige om Skyldig periodeskatt 16. Orkla utarbeider ogs en egen kontantstrm som benyttes til intern styring. Denne er. Dette gjelder forhold som utbytte til aksjonrene, emisjoner, kjp og salg av egne aksjer samt kostnader vedrrende opsjoner For f best utbytte av kurset br du ha en klar intensjon om ville utvikle bedre. Konomisystemet med faktiske kundefordringer og leverandrgjeld, skyldig MVA, Kontantstrm p budsjetter og prognoser fra og med innevrende periode.